YouTube Video

Kaszubskie nuty - Kaszebszcze note
Paste HTML to embed this video and map in website

Location & Notes

W tym krótkim filmie plansza z Szymbarku do nauki kaszubskiego abecadła i piosenka. Pieśń jest wyliczanką, a nieodzowna do jej wykonania jest plansza z rysunkami -- równolegle do śpiewanego tekstu jedna osoba wskazuje odpowiedni obrazek na pięciolinii (stąd jedna z używanych nazw: kaszubskie nuty). Śpiewane są kolejno trzy pięciolinie, z tym, że po dojściu do końca każdej z nich powraca się w odwrotnej kolejności do początku (w ten sposób z każdą kolejną zwrotką tekst piosenki wydłuża się). Pieśń śpiewana jest wolno, z pewnym namaszczeniem, choć w pierwotnej wersji miała szybkie tempo. To je krótczi, to je dłëdżi, to kaszëbskô stolëca. To są basë, to są skrzëpczi, to òznaczô Kaszëba. Òznaczô Kaszëba, basë, skrzëpczi, krótczi, dłëdżi, to kaszëbskô stolëca. To je ridel, to je tëcz, to są chojnë, widłë gnojné. To je krzëwé, to je prosté, to je sledné [tylné] kòło wòzné. Tylné kòło wòzné, to je krzëwé, to je prosté, chojnë, widłë gnojné, ridel, tëcz, òznaczô Kaszëba... To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtrojôczi [półtorôczi]. To je klëka, to je wół, to je całé a to pół. Klëka, wół, całé, pół, hôk, ptôk, półtrojôk, chojnë, widłë gnojné... To je małé, to je wiôldżé, to są jinstruméńta wszôlczé.

Nearby Travel Videos

Within:
Loading...

Video Details

Posted On: 9/14/2010
YouTube User: twierdz [Alert]
YouTube Views: 100175
Category: Music

Videos from friends of twierdz
Videos from twierdz's subscriptions

Video Library

5-0-lcd-windows-ce-5-0-media-mt3351-gps-navigator-with-tv-bluetooth-and-brazil-maps-2gb-47768

Related Videos